Thánh thất Thái Bình, Hòa Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 826W+QR3, Đ. tỉnh 781, Hòa Châu, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3789 823
Trang web
Vị trí chính xác 11.311.895, 106.047.061


Địa chỉ Thánh thất Thái Bình ở đâu?

826W+QR3, Đ. tỉnh 781, Hòa Châu, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thánh thất Thái Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thánh thất Chà Là, Chà Là