Thánh thất Trường Hòa, Trường Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 544 Nguyễn Văn Linh, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3848 314
Trang web
Vị trí chính xác 112.726.258, 1.061.553.424


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Miếu Ông - Hội Quán Nghĩa An, Phường 11