Thánh thất Bến Củi, Bến Củi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78HW+734, Đường tỉnh 790, Bến Củi, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0382 156 041
Trang web
Vị trí chính xác 112.781.442, 1.063.452.027


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện thờ Phật Mẫu Long Bình, Long Bình