Switch Eatery & Cocktail Bar, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71006, Việt Nam
Số điện thoại 096 543 32 32
Trang web
Vị trí chính xác 107.723.704, 1.067.042.774


Địa chỉ Switch Eatery & Cocktail Bar ở đâu?

68 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71006, Việt Nam

Giờ làm việc của Switch Eatery & Cocktail Bar như thế nào?

Thứ Bảy:[18:00-02:00], Chủ Nhật:[18:00-02:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[18:00-02:00], Thứ Tư:[18:00-02:00], Thứ Năm:[18:00-02:00], Thứ Sáu:[18:00-02:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lò Rượu Làng Vân Nam Thái, Tân Thới An