Layla – Eatery & Bar, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Second floor, 63 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 2279
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.775.405, 1.067.041.467


Địa chỉ Layla - Eatery & Bar ở đâu?

Second floor, 63 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Layla - Eatery & Bar như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-02:00], Chủ Nhật:[16:00-01:00], Thứ Hai:[16:00-01:00], Thứ Ba:[16:00-01:00], Thứ Tư:[16:00-01:00], Thứ Năm:[16:00-01:00], Thứ Sáu:[16:00-02:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rehab Station - Social Craft Beer Hub, Đa Kao