Rodeo Pub, Tân Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 253 Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3918 888
Trang web
Vị trí chính xác 10.957.239, 1.068.444.998


Địa chỉ Rodeo Pub ở đâu?

253 Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Rodeo Pub như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Cơm Niêu 242, Khu phố 1