Sushi Nhí, Phường 19

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 312 53 59
Trang web
Vị trí chính xác 10.790.818.999.999.900, 106.709.847


Địa chỉ Sushi Nhí ở đâu?

21 Nguyễn Công Trứ, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Nhí như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-21:30], Chủ Nhật:[11:00-21:30], Thứ Hai:[11:00-21:30], Thứ Ba:[11:00-21:30], Thứ Tư:[11:00-21:30], Thứ Năm:[11:00-21:30], Thứ Sáu:[11:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh canh Út Huệ, Trảng Bàng