CƠM NIÊU – HẢI SẢN SAO BIỂN, Lai Uyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. NC, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 816 44 99
Trang web
Vị trí chính xác 112.422.597, 1.066.358.073


Địa chỉ CƠM NIÊU - HẢI SẢN SAO BIỂN ở đâu?

Đ. NC, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CƠM NIÊU - HẢI SẢN SAO BIỂN như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Dũng Râu - La Phù