Aloha, Tân Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GVMW+5VH, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 093 814 99 05
Trang web
Vị trí chính xác 115.329.274, 10.689.722.309.999.900


Địa chỉ Aloha ở đâu?

GVMW+5VH, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Aloha như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  McDonald's, Phường 3