PNJ 141 Võ Văn Ngân, Bình Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 108.505.532, 1.067.626.069


Địa chỉ PNJ 141 Võ Văn Ngân ở đâu?

141 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ 141 Võ Văn Ngân như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-18:00], Thứ Hai:[10:00-18:00], Thứ Ba:[10:00-18:00], Thứ Tư:[10:00-18:00], Thứ Năm:[10:00-18:00], Thứ Sáu:[10:00-18:00], Thứ Bảy:[10:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm bạc Kim Ngân, TT. Hoà Thành