PNJ, Khu Phố

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 51, đường ĐT 754, thị trấn, 51 ĐT745, Khu Phố, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 10.907.067.999.999.900, 1.067.009.046


Địa chỉ PNJ ở đâu?

số 51, đường ĐT 754, thị trấn, 51 ĐT745, Khu Phố, Thuận An, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PNJ 01 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất