PNJ Co.op Tây Ninh, Hòa Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 576 Cách Mạng Tháng Tám, Hòa Châu, Châu Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 545457
Trang web pnj.com.vn
Vị trí chính xác 1.131.434, 10.605.838.779.999.900


Địa chỉ PNJ Co.op Tây Ninh ở đâu?

576 Cách Mạng Tháng Tám, Hòa Châu, Châu Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của PNJ Co.op Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:45], Thứ Bảy:[08:00-21:45], Chủ Nhật:[08:00-21:45], Thứ Hai:[08:00-21:45], Thứ Ba:[08:00-21:45], Thứ Tư:[08:00-21:45], Thứ Năm:[08:00-21:45]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vàng Hồng Hoà - TT. Dương Đông