Nhà Hàng Đất Sét, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3863 2728
Trang web nhahangdatset.vn
Vị trí chính xác 10.774.775.199.999.900, 1.066.718.178


Địa chỉ Nhà Hàng Đất Sét ở đâu?

16 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Đất Sét như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mì cay YAGAMI, TT. Tân Thạnh