Quán Cơm Phú Lai, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 274 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3827 847
Trang web
Vị trí chính xác 11.315.840.099.999.900, 10.609.156.589.999.900


Địa chỉ Quán Cơm Phú Lai ở đâu?

274 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Phú Lai như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hủ tiếu Kim Long, Khu phố 2