Nguyên việt

Địa chỉ: QL5 TT. Lai Cách Cẩm Giàng

Số điện thoại: 098 614 71 68

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 209.337.043,10.626.016.829.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nguyên việt ở đâu?

Trả lời: QL5 TT. Lai Cách Cẩm Giàng

Hỏi: Số điện thoại của Nguyên việt là bao nhiêu?

Trả lời: 098 614 71 68

Hỏi: Nguyên việt mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nguyên việt là gì?

Trả lời:


7,Nguyên việt,QL5,TT. Lai Cách,Cẩm Giàng,Hải Dương, Vietnam,2,Nguyên việt, QL5, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam,1,QL5, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam,4,Hai Duong, VietnamTT. Lai Cách, Cẩm Giàng District,QL5,QL5,Hai Duong,,Cẩm Giàng District, Hai Duong,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Lâm Hoàng Thiện