Vietnamhouse Inc.

Địa chỉ: 9 Hoàng Sa ward Quận 1

Số điện thoại: 028 3911 2100

Trang web: vietnamhouse.jp

Giờ mở cửa: Friday:[9AM-6:30PM], Saturday:[9AM-4PM], Sunday:[Closed], Monday:[9AM-6:30PM], Tuesday:[9AM-6:30PM], Wednesday:[9AM-6:30PM], Thursday:[9AM-6:30PM]

Chỉ đường: 10.791.737.999.999.900,106.704.821 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vietnamhouse Inc. ở đâu?

Trả lời: 9 Hoàng Sa ward Quận 1

Hỏi: Số điện thoại của Vietnamhouse Inc. là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3911 2100

Hỏi: Vietnamhouse Inc. mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[9AM-6:30PM], Saturday:[9AM-4PM], Sunday:[Closed], Monday:[9AM-6:30PM], Tuesday:[9AM-6:30PM], Wednesday:[9AM-6:30PM], Thursday:[9AM-6:30PM]

Hỏi: Website của Vietnamhouse Inc. là gì?

Trả lời: vietnamhouse.jp


7,Vietnamhouse Inc.,9 Hoàng Sa,ward,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam,2,Vietnamhouse Inc., 9 Hoàng Sa, ward, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam,1,9 Hoàng Sa, ward, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam,4,Ho Chi Minh City, Vietnamward, District 1,9 Hoàng Sa,9 Hoàng Sa,Ho Chi Minh City,,District 1, Ho Chi Minh City,VN

Xem thêm:  Toan Cu Company Limited