Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Hải Tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: 21, Tổ Dân Phố 23, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Phường Mường Thanh Thành phố Điện Biên Phủ

Số điện thoại: 0215 3828 913

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 213.858.179,10.301.697.229.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Hải Tỉnh Điện Biên ở đâu?

Trả lời: 21, Tổ Dân Phố 23, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Phường Mường Thanh Thành phố Điện Biên Phủ

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Hải Tỉnh Điện Biên là bao nhiêu?

Trả lời: 0215 3828 913

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Hải Tỉnh Điện Biên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Hải Tỉnh Điện Biên là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Hải Tỉnh Điện Biên,21, Tổ Dân Phố 23, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên,Phường Mường Thanh,Thành phố Điện Biên Phủ,Điện Biên, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Hải Tỉnh Điện Biên, 21, Tổ Dân Phố 23, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Vietnam,1,21, Tổ Dân Phố 23, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Vietnam,4,Dien Bien, VietnamPhường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ,21, Tổ Dân Phố 23, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên,21, Tổ Dân Phố 23, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên,Dien Bien,,Thành phố Điện Biên Phủ, Dien Bien,VN