Ngói coffee, Huỳnh Tấn Phát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 170 hẻm số 3, Huỳnh Tấn Phát, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 765 01 50
Trang web
Vị trí chính xác 113.094.091, 10.611.662.989.999.900


Địa chỉ Ngói coffee ở đâu?

170 hẻm số 3, Huỳnh Tấn Phát, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngói coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bản Doanh BHĐX HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU 70, TT. Dương Minh Châu