Cà phê 60s, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8484+J2C, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0398 924 943
Trang web
Vị trí chính xác 11.316.569.699.999.900, 106.105.013


Địa chỉ Cà phê 60s ở đâu?

8484+J2C, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê 60s như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  The Light Coffee, Tân An Hội