Mì Cay Seoul Bàu Bàng, Phố Thương Mại, Thị Trấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 08 Đ. NC, Phố Thương Mại, Thị Trấn, Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0398 080 013
Trang web food.ibin.vn
Vị trí chính xác 11.243.787.099.999.900, 1.066.353.352


Địa chỉ Mì Cay Seoul Bàu Bàng ở đâu?

08 Đ. NC, Phố Thương Mại, Thị Trấn, Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Cay Seoul Bàu Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đồ nướng'' LÊ CÔNG '', Ninh An