Nhà hàng Việt Thái – Tân Thịnh

Địa chỉ: HRH7+CG4, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 215.785.072,1.058.138.417 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Việt Thái ở đâu?

Trả lời: HRH7+CG4, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Việt Thái là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Nhà hàng Việt Thái mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà hàng Việt Thái là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Buffet Nướng No Nê, Bình Dương