The View Rooftop Bar, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 479 55 22
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.657.083, 1.066.910.667


Địa chỉ The View Rooftop Bar ở đâu?

On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  RƯỢU VANG NGON, phường 2