LUCHA Tea & Coffee – Châu Thành, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 80550, Việt Nam
Số điện thoại 093 892 29 44
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.312.349.099.999.900, 1.060.332.684


Địa chỉ LUCHA Tea & Coffee - Châu Thành ở đâu?

Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 80550, Việt Nam

Giờ làm việc của LUCHA Tea & Coffee - Châu Thành như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê Bằng Lăng Tím, Phường 3