Xanhta Coffee, Bình Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0327 228 339
Trang web
Vị trí chính xác 118.406.966, 10.658.704.209.999.900


Địa chỉ Xanhta Coffee ở đâu?

Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Xanhta Coffee như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-23:00], Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê Bằng Lăng Tím, Phường 3