Lotte Cinema – Thuận An (Bình Dương), Lái Thiêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 2 Lotte Mart, Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3990 007
Trang web lottecinemavn.com
Vị trí chính xác 109.049.446, 1.067.116.763


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CGV Sư Vạn Hạnh, Phường 12