Rạp Chiếu Phim Hoà Thành, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74MG+38P, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3844 423
Trang web
Vị trí chính xác 112.827.246, 1.061.258.131


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CGV Pearl Plaza, Phường 25