CGV Aeon Mall Bình Tân, An Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đường Số 17A, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6017
Trang web cgv.vn
Vị trí chính xác 107.432.725, 1.066.129.012


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lotte Cinema - Nam Định