Lẩu Khổng Lồ Bến Cát, KCN Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ DJ5, NJ21, KCN Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0353 729 108
Trang web
Vị trí chính xác 11.098.151.699.999.900, 1.066.370.946


Địa chỉ Lẩu Khổng Lồ Bến Cát ở đâu?

DJ5, NJ21, KCN Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Khổng Lồ Bến Cát như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dũng Phố Núi - Hoa Lư