La Dem Bistro, Khu phố 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9A Trương Tùng Quân, Khu phố 5, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 179 26 08
Trang web ladem-bistro.com
Vị trí chính xác 113.183.504, 1.061.051.427


Địa chỉ La Dem Bistro ở đâu?

9A Trương Tùng Quân, Khu phố 5, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của La Dem Bistro như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-21:00], Chủ Nhật:[16:00-21:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[16:00-21:00], Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00], Thứ Sáu:[16:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vịt quay gia ký, Bến Cát