Beef Steak Hai Con Bò, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Đ. Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6659 0909
Trang web haiconbo.com
Vị trí chính xác 10.763.708, 10.668.995.389.999.900


Địa chỉ Beef Steak Hai Con Bò ở đâu?

85 Đ. Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Beef Steak Hai Con Bò như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN ĂN NGON, Hiệp Hòa