Làng Nướng Trung Hoa, Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 335 Đ. 30 Tháng 4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 435 67 70
Trang web
Vị trí chính xác 109.641.562, 1.066.678.701


Địa chỉ Làng Nướng Trung Hoa ở đâu?

335 Đ. 30 Tháng 4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Làng Nướng Trung Hoa như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  khu ẩm thực sinh vật cảnh An, Sân Cu