Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Bay – Flyfood.vn, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam
Số điện thoại 028 3991 1911
Trang web flyfood.vn
Vị trí chính xác 107.933.782, 1.066.770.131


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Bay - Flyfood.vn ở đâu?

3 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Bay - Flyfood.vn như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Biển, TT. Châu Thành