KTX Sinh Viên Kiên Giang, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 372 11 63
Trang web
Vị trí chính xác 107.658.039, 10.664.347.289.999.900


Địa chỉ KTX Sinh Viên Kiên Giang ở đâu?

73 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của KTX Sinh Viên Kiên Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-23:00], Chủ Nhật:[05:30-23:00], Thứ Hai:[05:30-23:00], Thứ Ba:[05:30-23:00], Thứ Tư:[05:30-23:00], Thứ Năm:[05:30-23:00], Thứ Sáu:[05:30-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Ở Sinh Viên Tỉnh Bạc Liêu - Phường 1