Ký túc xá Trường Đại học Hùng Vương – Vân Phú

Địa chỉ: 89RP+FRG, Tản Viên, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.341.182.999.999.900,10.538.709.279.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ký túc xá Trường Đại học Hùng Vương ở đâu?

Trả lời: 89RP+FRG, Tản Viên, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ký túc xá Trường Đại học Hùng Vương là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Ký túc xá Trường Đại học Hùng Vương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Ký túc xá Trường Đại học Hùng Vương là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Nhà Ở Sinh Viên - Tân Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.