KTX ĐH Kỹ thuật công nghiệp – Tích Lương

Địa chỉ: 666 Ba Tháng Hai, Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: tnut.edu.vn

Bản đồ chỉ đường: 21.551.034.899.999.900,1.058.425.903 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KTX ĐH Kỹ thuật công nghiệp ở đâu?

Trả lời: 666 Ba Tháng Hai, Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KTX ĐH Kỹ thuật công nghiệp là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: KTX ĐH Kỹ thuật công nghiệp mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của KTX ĐH Kỹ thuật công nghiệp là gì?

Trả lời: tnut.edu.vn

Xem thêm:  Ký túc xá Đại học Bách Khoa, Phường 7