Khu Ký túc xá Nhà I Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nhà I, 4 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 0390
Trang web iuh.edu.vn
Vị trí chính xác 108.215.972, 1.066.874.392


Xem thêm:  KTX Đại học Nam Cần Thơ - Cần Thơ 900000