Ký túc xá Đại học Bách Khoa, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 497 Hoà Hảo, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3957 3946
Trang web ktxbk.vn
Vị trí chính xác 107.600.001, 10.666.203.209.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ký túc xá sinh viên giá rẻ, Phường 15