Khu Công Nghiệp Xuyên Á, Tràm Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT824, Tràm Lạc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 091 777 88 99
Trang web xuyenaip.com
Vị trí chính xác 108.807.011, 10.652.334.429.999.900


Địa chỉ Khu Công Nghiệp Xuyên Á ở đâu?

ĐT824, Tràm Lạc, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Công Nghiệp Xuyên Á như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bất Động Sản Thành Phương - khu phố 2