Mua Bán khách sạn Đà Nẵng – Thanh Khê Đông

Địa chỉ: 151 Cù Chính Lan, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 507 18 89

Trang web: khachsan-danang.com

Bản đồ chỉ đường: 160.647.052,1.081.842.088 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Mua Bán khách sạn Đà Nẵng ở đâu?

Trả lời: 151 Cù Chính Lan, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Mua Bán khách sạn Đà Nẵng là bao nhiêu?

Trả lời: 093 507 18 89

Hỏi: Mua Bán khách sạn Đà Nẵng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[10:15-18:30], Thứ Hai:[09:00-18:30], Thứ Ba:[09:00-18:30], Thứ Tư:[09:00-18:15], Thứ Năm:[09:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

Hỏi: Website của Mua Bán khách sạn Đà Nẵng là gì?

Trả lời: khachsan-danang.com

Xem thêm:  Công ty BĐS Hà Nội 114 - Nam Từ Liêm