Công ty bất động sản Ngân Quang Group – Nam Rạch Chiếc

Địa chỉ: 39 Song Hành, Nam Rạch Chiếc, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 400000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 111 13 11

Trang web: ngan-quang-group.business.site

Bản đồ chỉ đường: 107.919.582,1.067.623.837 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty bất động sản Ngân Quang Group ở đâu?

Trả lời: 39 Song Hành, Nam Rạch Chiếc, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 400000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty bất động sản Ngân Quang Group là bao nhiêu?

Trả lời: 096 111 13 11

Hỏi: Công ty bất động sản Ngân Quang Group mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[08:00-11:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Công ty bất động sản Ngân Quang Group là gì?

Trả lời: ngan-quang-group.business.site

Xem thêm:  Siêu Thị Hoa Ba - Phường Mường Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.