JinJoo Home – Nguyễn Văn Cừ, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 106 bis Nguyễn Văn Cừ, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0369 912 793
Trang web jinjoohome.com
Vị trí chính xác 107.593.479, 1.066.840.928


Địa chỉ JinJoo Home - Nguyễn Văn Cừ ở đâu?

106 bis Nguyễn Văn Cừ, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của JinJoo Home - Nguyễn Văn Cừ như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SGD TYFULAND - Phường 6