Căn hộ Sky Center, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5B Đ. P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 540 52 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.063.677, 1.066.662.448


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hotel Thiên đường Xanh/ Green Paradise bungalows, Vĩnh Tân