Haki Haki Bakery Online – Bánh Ngon Đẹp Theo Yêu Cầu, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 450/16/43 Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72210, Việt Nam
Số điện thoại 098 949 50 89
Trang web hakihaki.vn
Vị trí chính xác 10.800.808, 106.683.398


Địa chỉ Haki Haki Bakery Online - Bánh Ngon Đẹp Theo Yêu Cầu ở đâu?

450/16/43 Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72210, Việt Nam

Giờ làm việc của Haki Haki Bakery Online - Bánh Ngon Đẹp Theo Yêu Cầu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dallas Cakes, Phường 10