Lemon Giftshop, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 137 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6656 3888
Trang web lemonshop.vn
Vị trí chính xác 107.600.962, 1.066.768.606


Địa chỉ Lemon Giftshop ở đâu?

137 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lemon Giftshop như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Kem Trân Châu, An Bình