Tiệm Bánh Kem Minh Hương, Cầu Kho

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 345/60/5A Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 370 75 60
Trang web tiembanhkem.com
Vị trí chính xác 107.601.813, 10.668.940.239.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Minh Hương ở đâu?

345/60/5A Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Minh Hương như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Duy Quỳnh, Dầu Tiếng