Hải Sản 69, Ninh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 696 đường Điện Biên Phủ, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0383 888 884
Trang web
Vị trí chính xác 11.309.961.099.999.900, 1.061.319.398


Địa chỉ Hải Sản 69 ở đâu?

696 đường Điện Biên Phủ, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản 69 như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:30], Chủ Nhật:[10:00-20:30], Thứ Hai:[10:00-20:30], Thứ Ba:[10:00-20:30], Thứ Tư:[10:00-20:30], Thứ Năm:[10:00-20:30], Thứ Sáu:[10:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hải sản Tươi sống Phố Núi, Suối Ngô