Ẩm Thực Thềm xưa, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 180 72 72
Trang web themxuatayninh.com
Vị trí chính xác 113.078.024, 1.061.076.465


Địa chỉ Ẩm Thực Thềm xưa ở đâu?

23 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm Thực Thềm xưa như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:30], Chủ Nhật:[10:00-23:30], Thứ Hai:[10:00-23:30], Thứ Ba:[10:00-23:30], Thứ Tư:[10:00-23:30], Thứ Năm:[10:00-23:30], Thứ Sáu:[10:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Elizabeth Hotel, Phú Hoà