Ốc Phố – P. Hoa Lư

Địa chỉ: 115 Tạ Quang Bửu, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 929 30 81

Trang web: fb.com

Bản đồ chỉ đường: 13.981.523.399.999.900,10.801.113.199.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ốc Phố ở đâu?

Trả lời: 115 Tạ Quang Bửu, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ốc Phố là bao nhiêu?

Trả lời: 091 929 30 81

Hỏi: Ốc Phố mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hỏi: Website của Ốc Phố là gì?

Trả lời: fb.com

Xem thêm:  Vựa Hải Sản Tươi Sống, Việt Nam