Địa Ốc Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ hẻm 7 Võ Thị Sáu, Phường 3, Tây Ninh, 70010, Việt Nam
Số điện thoại 0886 666 736
Trang web diaoctayninh.vn
Vị trí chính xác 113.032.799, 10.610.444.729.999.900


Địa chỉ Địa Ốc Tây Ninh ở đâu?

hẻm 7 Võ Thị Sáu, Phường 3, Tây Ninh, 70010, Việt Nam

Giờ làm việc của Địa Ốc Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Đô Thị DTA - Phước An