CueiCha Thủ Dầu Một, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 264 Đ. Phạm Ngũ Lão, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6541 211
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.990.606.399.999.900, 10.665.685.309.999.900


Địa chỉ CueiCha Thủ Dầu Một ở đâu?

264 Đ. Phạm Ngũ Lão, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CueiCha Thủ Dầu Một như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lẩu Dê Dũng Mập 18, Thuận An